U slučaju nesreće:

- Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
- Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti
- Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
- Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
- Hitno o nesreći obavijestite Gorsku službu spasavanja Travnik na mob: 061/792-532 Pinjo Rubil ili mob: 061/373-841 Kajmaković Enes

Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Ispaljivanje crvene svjetleće rakete također je znak da je potrebna pomoć.

Ako se u spasilačkoj operaciji koristi helikopter, postavljanjem tijela u položaj slova Y (Yes), daje se signal daje pomoć potrebna. Jednako je važno, kako posada i spašavatelji ne bi nepotrebno gubili vrijeme, signalizirati i da pomoć nije potrebna. To se radi postavljanjem tijela u položaj slova N (No).