N a j a v a ..!

Planinarsko društvo „Paklarske stijene“
je domaćin Dana planinara Herceg-Bosne u 2017 godini.
Organizacija dana planinara H-B  održat će se 18. 19. i 20. 08. 2017 g.,
na Vlašiću – plato Galica,  kod  Planinarskog doma  Paklarske stijene.

                                                                                      Planinarski pozdrav