Planinarsko društvo „Paklarske stijene“ je osnovano 20.02.2006. godine, potvrđeno zapisnikom sa osnivačke skupštine udruženja građana Paklareva, gdje se nalazi i sjedište.

Prvi predsjednik društva je bio Mijo Baltić, zatim Dragan Valjan, zv. Vajta, dr. Velimir Valjan, i sadašnji predsjednik je Augustin Valjan.

Tajnik društva je Mijo Valjan.

Osnivači društva su: Mato Marjanović, Marko Bokulić, Mijo Valjan, Mijo Baltić, Dragan Valjan zv.Vajta, dr. Velimir Valjan, Ivica Divović, Milko Barišić, Slavko Sikirić, Anto Valjan, Dragan Valjan, Marinko Marjanović, Vlado Barišić, Mato Meljanac, Dragun Barišić, Željko Vrhovac, Vlado Sikirić, Josip Barišić i dr.

Društvo je registrirano 28.03. 2006. g Rješenjem broj: 04-05-21/2006 g. Registracija društva je vršena na temelju Zakona o udruženjima i fondacijama („Sl.novine F BiH“ broj: 45/02) prema kojem je usklađen i statut društva. Skraćeni naziv društva je PD „Paklarske stijene“ sa sjedištem u Paklarevu bb, Općina Travnik.

Trenutni broj članova je 238.

Matična planina društva je Vlašić. Članovi smo Sportskog saveza Općine Travnik.

Planinarsko društvo „Paklarske Stijene“ je uknjižilo u vlasništvo imovinu 1/1, nekretninu na Vlašiću označenu kao Mrzišće k.p.3757/2, broj parcele u z.k. izvadku 1196/6. Na istoj parceli je sagrađen Planinarski dom koji je u vlasništvu našeg društva.

 

Planinarsko društvo "Paklarske stijene"

Paklarevo bb
72270 Travnik

ID broj: 4236368830001

Transakcijski račun: 3060520000269507 Hypo Alpe Adria Bank

Rješenje o registraciji broj: 03-05-64/2016 od 20.04.2016. godine

Kontakt podaci

Predsjednik društva, Augustin Valjan, 061 473 917
Zamjenik predsjednika društva, Velimir Jurišić, 061 173 529
Tajnik društva, Mijo Valjan, 063 333 154, Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Domar, Marko Bokulić, 061 403 560
Domar, Vladimir Blatančić, 063 362 969